» جستجوی فرش براساس رنگ » لیست بروز قیمت فرش مشاوره و پشتیبانی : 03154759315 - 09137907727

خرید فرش 1200 شانه

فرش ماشینی کرم

 

رنگ کرم یک رنگ گرم ولی خنثی می باشد و با هر دکور و سبکی همخوانی دارد.

فرش ماشینی رنگ کرم در دکوراسیونن شما احساس بزرگ تر و روشن تر بودن اتاق را القا می کند و برای جاهای کوچک بسیار مناسب می باشد.

گروه تجاری فرش کاشان تمامی مجموعه فرش ماشینی هفتصد شانه کاشان و فرش ماشینی هزار شانه کاشان و فرش ماشینی 1200 شانه کاشان و  فرش ماشینی 1500 شانه کاشان و فرش ماشینی پانصد شانه کاشان و فرش ماشینی طرح هفتصد شانه کاشان به رنگ کرم را در ابعاد و تراکم های مختلف ارائه نموده است.

 

کد فرش : 10310003
کد فرش : 10310004
کد فرش : 10310005
کد فرش : 103100012
کد فرش : 1147005
کد فرش : 1147008
کد فرش : 1147009
کد فرش : 11470011
کد فرش : 11470012
کد فرش : 11470014
کد فرش : 11470017
کد فرش : 11470019
کد فرش : 11470020
کد فرش : 11470021
کد فرش : 11470022
کد فرش : 11470024
کد فرش : 11470026
کد فرش : 11470028
کد فرش : 11470029
کد فرش : 11470030
کد فرش : 11470035
کد فرش : 11470037
کد فرش : 11470038
کد فرش : 11470041
کد فرش : 11470042
کد فرش : 11470043
کد فرش : 11470046
کد فرش : 11470051
کد فرش : 10270014
کد فرش : 10270019
کد فرش : 10270020
کد فرش : 1017008
کد فرش : 11570054
کد فرش : 11570055
کد فرش : 11570058
کد فرش : 11910003
کد فرش : 11910006
کد فرش : 11910007
کد فرش : 11910008
کد فرش : 11910009
کد فرش : 119100010
کد فرش : 11910013
کد فرش : 11910014
کد فرش : 11910015
کد فرش : 11910016
کد فرش : 12710006
کد فرش : 10310009
کد فرش : 103100011
کد فرش : 103100017
کد فرش : 103100019
کد فرش : 103100020
کد فرش : 120150004