» جستجوی فرش براساس رنگ » لیست بروز قیمت فرش مشاوره و پشتیبانی : 03154759315 - 09137907727

خرید فرش 1200 شانه
فرش وینتیج 1000 شانه

فرش وینتیج 1000 شانه

فرش های 1000 شانه وینتیج کاشان بافته شده با تراکم 3000 ظریف و ریزبافت فروش به قیمت کارخانه
کد فرش : 11710003